Ineffabilis Deus

Kao priprema za definiciju Marijinog bezgrješnog začeća, Pijo IX. je za 1. lipanj 1848. sazvao sastanak teologa. 2. veljače 1849. poslao je encikliku „Ubi primum“ (Pijo IX., Acta 1/I, 162-166) katoličkom episkopatu, kako bi ispitao njihovo mišljenje o mogućnosti definiranja. Odgovori biskupa izdani su u djelu Pareri dell’Episcopato cattolico, di capitoli, di congregazioni, di univesita … sulla definizione dogmatica del’ Immacolato Conceptimento della B.V. Maria … (10 svezaka, Rim 1851-1854.). Od 603 upitana biskupa definiciju su zagovarala 546. Nakon objavljivanja njihovih glasova, Pijo IX. je dao izraditi nacrt (izd. V. Sardi, kao dolje, na nav. mj. 2,22sl 60sl 76sl 103sl 125sl 151sl 177sl 259sl). Sam je papa uvelike sudjelovao na konačnoj redakciji bule.

Izd.: V. Sardi, La solenne definizione del dogma dell’Immacolato conceptimento di Maria Santissima, Atti e documenti … (Rim 1904-1905) 2,30l [=*2800sl]; 312sl [=*2803sl] / CollLac 6,836a-c; 839b; 842cd / Pijo IX., Acta 1/I, 597sl; 606sl; 616.

Pieta, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni
Pieta, Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni

 

 

Marijina uzvišenost, općenito

2800 Neizrecivi Bog … je od početka i prije vjekova izabrao i odredio majku svom jedinorođenom Sinu, od koje će postati tijelo i roditi se u blaženoj punini vremena, kojoj je iskazivao veliku ljubav, veću iznad svih stvorenja, da je u njoj jedinoj, svojom blagonaklonom voljom, našao svu milinu. Zbog toga je nju divno obdario obiljem svih nebeskih darova uzetih iz riznice božanstva, daleko više od svih anđeoskih duhova i svih svetih, kako bi ona bila uvijek apsolutno slobodna od svih ljaga grijeha, te kako bi sva krasna i savršena imala onu puninu nevinosti i svetosti, od koje je pod Bogom nezamisliva veća, i od koje se ne može zamisliti da bi itko imao veću, osim Bog.

2801 I zaista bilo je savršeno dolično, da ona trajno sjaji ukrašena sjajem najsavršenije svetosti, te kako bi potpuno slobodna od same ljage izvornog grijeha, odnijela najveću pobjedu nad starom zmijom, kao časna majka, kojoj je Bog Otac odredio tako dati svog jedinog Sina, kojeg je rodio iz svog srca sebi u potpunosti jednakog i kojeg je ljubio kao samog sebe, kako bi on jedan te isti bio naravni Sin Boga Oca i Djevice, i koju je sam Sin bitno izabrao da mu bude majkom, i od koje je Duh Sveti želio i proizveo da se začne i rodi onaj od kojeg on sam proizlazi.

Homogeni karakter razvoja dogme

2802 Kristova naime Crkva, vjerna čuvarica i zaštitnica dogmi pohranjenih u njoj, nikada nije u njima ništa mijenjala, ništa umanjivala, ništa dodavala, nego je sa svom brižljivošću vjerno i mudro pazila na staro, na nešto što je bilo oblikovano od davnine te je pazila na vjeru otaca, koju je nastojala tako njegovati i pojasniti, kao bi one stare dogme nebeskog nauka zadobile jasnoću, sjaj, određenost, i kako bi zadržale puninu, cjelovitost, svojstva i kako bi rasle samo u istom okruženju, to jest u istoj dogmi, u istom smislu i u istom shvaćanju.

Definicija Marijinog bezgrješnog začeća

2803 … Na čast svetog i nedjeljivog Trojstva, na diku i ukras Djevice Bogorodice, na uzvišenje katoličke vjere i na dobrobit kršćanske religije, autoritetom Gospodina našega Isusa Krista, blaženih apostola Petra i Pavla i našim, izjavljujemo, objavljujemo i definiramo da je učenje koje drži da je blažena Djevica Marija, u prvom času svog začeća, po posebnoj milosti i povlastici svemogućeg Boga, predviđajući zasluge Isusa Krista Spasitelja ljudskog roda, bila očuvana neokaljanom od svake ljage izvornog grijeha, od Boga objavljeno, te ga zbog toga svi vjernici moraju čvrsto i postojano vjerovati.

2804 Zbog toga, ako bi se netko usudio, čega neka nas Bog sačuva, u srcu drugačije misliti nego li smo mi to definirali, takvi neka budu svjesni, a neka znaju i ubuduće, da su osuđeni vlastitom presudom, da su doživjeli brodolom vjere, da su otpali od jedinstva Crkve, te da su zbog toga tim samim sebe podvrgli kaznama koje su određene pravom, budu li se usudili tako srcem misliti, rječju i pisanjem ili na koji drugi vanjski način izražavati.

Oglasi

About this entry