Pro peccatis suae gentis

Pieta, William Bouguereau, 1876.

Pieta, William Bouguereau, 1876.

Poslušaj Lado (Ljubo Stipišić Delmata) – Za Naroda Grihe Svoga (6:45)

 

 

 

STABAT Mater dolorosa
iuxta Crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

STALA plačuć tužna Mati,

gledala je kako pati

Sin joj na križ uzdignut.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

Dušom njenom razboljenom,

rastuženom, ražaljenom,

prolazio mač je ljut.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta,
mater Unigeniti!

O koliko ucviljena

bješe ona uzvišena,

Majka Sina jedinog!

Quae maerebat et dolebat,
pia Mater, dum videbat
nati poenas inclyti.

Bol bolova sve to ljući

blaga Mati gledajući

muke slavnog Sina svog.

Quis est homo qui non fleret,
matrem Christi si videret
in tanto supplicio?

Koji čovjek ne bi plak’o

Majku Božju videć tako

u tjeskobi tolikoj?

Quis non posset contristari
Christi Matrem contemplari
dolentem cum Filio?

Tko protužit neće s čistom,

kada vidi gdje za Kristom

razdire se srce njoj?

Pro peccatis suae gentis
vidit Iesum in tormentis,
et flagellis subditum.

Zarad grijeha svoga puka

gleda njega usred muka

i gdje bičem bijen bi.

Vidit suum dulcem Natum
moriendo desolatum,
dum emisit spiritum.

Gleda svoga milog Sina,

ostavljena sred gorčina,

gdje se s dušom podijeli.

Eia, Mater, fons amoris
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Vrelo milja, slatka Mati,

bol mi gorku osjećati

daj, da s tobom procvilim.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum
ut sibi complaceam.

Neka ljubav srca moga

gori sveđ za Krista Boga,

da mu u svem omilim.

Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

 

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Neka dođu i na mene

patnje za me podnesene

Sina tvoga ranjenog.

Fac me tecum pie flere,
crucifixo condolere,
donec ego vixero.

Daj mi s tobom suze livat,

Raspetoga oplakivat,

dok na svijetu budem ja.

Iuxta Crucem tecum stare,
et me tibi sociare
in planctu desidero.

U tvom društvu uz križ stati,

s tobom jade jadovati

želja mi je jedina.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

 

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac consortem,
et plagas recolere.

 

Fac me plagis vulnerari,
fac me Cruce inebriari,
et cruore Filii.

 

Flammis ne urar succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

 

Christe, cum sit hinc exire,
da per Matrem me venire
ad palmam victoriae.

Kada dođu smrtni časi,

Kriste Bože, nek me spasi

Majke tvoje zagovor.

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.

Kad mi zemlja tijelo primi,

dušu onda uzmi ti mi

u nebeski blažen dvor.

Oglasi

About this entry